Privacy Verklaring

Kapsalon De Merode, gevestigd aan De Merodelei 63 2300 Turnhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.kapsalondemerode.be
Adres: De Merodelei 63
Postcode: 2300
Woonplaats: Turnhout
Telefoonnummer: +31 (0)14 41 24 34

Mevrouw Driessen is de Functionaris Gegevensbescherming van Kapsalon De Merode Hij/zij is te bereiken via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kapsalon De Merode verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kapsalon De Merode verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Kapsalon De Merode neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kapsalon De Merode) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben bewaard kunt u een email sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Delen van persoonsgegevens met derden

Kapsalon De Merode verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kapsalon De Merode gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kapsalon De Merode en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kapsalon De Merode wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kapsalon De Merode neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Kapsalon De Merode analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Kapsalon De Merode verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Kapsalon De Merode bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie
Personalia 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie
Adres 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie
Contractuele data 7 jaren Facturatie, Administratie, Marketing doeleinden
Analytische data 7 jaren Marketing doeleinden

Openingstijden

Kapsalon DE MERODE

 • vind ons leuk op Facebook
 • heren - dames - kinderen
 • biologische haarproducten
 • speciale kinderhoek met tekenfilms

Openingstijden

Maandag
Gesloten
Dinsdag
8u00 - 12u00 en 13u00 - 18u00, zonder afspraak
Woensdag
8u00 - 12u00 en 13u00 - 20u00, op afspraak
Donderdag
8u00 - 12u00 en 13u00 - 20u00, op afspraak
Vrijdag
8u00 - 12u00 en 13u00 - 18u00, op afspraak
Zaterdag
8u00 - 12u00 en 13u00 - 16u00, zonder afspraak
Zondag Gesloten

Let op: tot september zowel voor dames, heren als kinderen enkel op afspraak.

Openingstijden

Kapsalon DE MERODE

 • vind ons leuk op Facebook
 • heren - dames - kinderen
 • biologische haarproducten
 • speciale kinderhoek met tekenfilms

Openingstijden

Di: 8u-12u - 13u-18u
Wo: 8u-12u - 13u-20u
Do: 8u-12u - 13u-20u
Vr: 8u-12u - 13u-18u
Za: 8u-12u - 13u-16u
Zo: Gesloten
Ma: Gesloten

Alle dagen enkel op afspraak!

Meer artikels...

Joyn Klantenkaart

Het digitaal getrouwheidsprogramma voor klanten én handelaars
Die stapel klantenkaarten in je portefeuille vervangen door een app? Dat kan.
Met de digitale klantenkaart van joyn spaar je voor leuke beloningen bij duizenden handelaars.

Klik hier om je aan te melden!

Welcome 200GBP Bonus at William Hill here.